Algas sekretesspolicy

När du besöker våra webbplatser och använder våra digitala produkter (som appar) vill vi att du ska känna dig trygg i vetskapen att Alga värnar om din integritet. 


Vi har tagit fram den här sekretesspolicyn för att informera dig om våra principer för insamling och användning av information från användare av våra digitala produkter och webbplatser. 

Datainsamling
När du använder vår webbplats eller våra digitala produkter samlar vi in data som sedan lagras och bearbetas av oss. Ditt besök på våra webbsidor loggas. Det är i huvudsak följande uppgifter som lagras: datorns aktuella IP-adress, datum och tid, typ av webbläsare samt de sidor du besökt. I allmänhet är det varken möjligt eller vår avsikt att göra några personliga referenser. 

Dataanvändning
De personliga uppgifter du ger oss (som namn och adress eller e-postadress när du beställer via e-post) används enbart vid korrespondens med dig och bearbetas bara för det ändamål som du låter oss spara uppgifterna för. I betalningsärenden vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till vår leverantör av ekonomitjänster. Vi skickar inte vidare dina personliga uppgifter till tredje part av andra anledningar, förutom om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om vi har ditt tillstånd att göra det. 

Viss statistik används för att spåra användningen av webbplatser och digitala produkter i syfte att förbättra dem och ge oss en bättre förståelse för dem. Informationen kan också analyseras genom analysprogram, som exempelvis Google Analytics. Vi spårar inte enskilda personer baserat på statistiken. 

Vi skickar inte våra meddelanden till någon specifik användare, såvida det inte efterfrågats, till exempel angående supportärenden.

Datalagring
Personliga uppgifter som vi får tillgång till lagras endast så länge som krävs för det vi har tillåtelse att använda dem till. Vissa uppgifter kan behöva lagras i upp till tio år i enlighet med kraven i gällande handels- och skattelagar. 

Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder vi kan för att säkerställa att all information vi samlar in lagras på ett säkert och korrekt sätt. Alga kan emellertid inte hållas ansvarigt för eventuellt avslöjande av informationen.

Cookies och länkar 
När du besöker våra webbplatser och använder våra digitala produkter använder vi cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används enbart i tekniskt syfte för att göra webbplatsen och de digitala produkterna bättre för dig som användare. Du kan hitta mer information om olika typer av cookies och vilka vi använder på www.algaspel.se. De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt. Om du inte vill tillåta cookies kan du ändra det. Du hittar mer information i handboken till webbläsaren.

Vår webbplats och app kan innehålla länkar till andra digitala produkter. Alga kan inte hållas ansvarigt för dessa digitala produkter. 

Vi använder också ett barnlås för att begränsa åtkomsten till känsliga delar av våra digitala produkter.

Om du har några frågor kan du kontakta oss på info@algaspel.se.