Konario & Konario Kids

No valid image supplied!

Spelen som tränar hjärnan

Öka kreativiteten och få bättre minne och koncentrationsförmåga med hjälp av KONARIO och KONARIO Kids. De första spelen någonsin som aktiverar alla sinnen på en gång. Samla på par, precis som i klassiska Memory® - fast med hjälp av smak, lukt, syn, hörsel och känsel.