Finans historia

Ekonomi och affärer har i många år varit det centrala temat för flera av ALGA:s storsäljare. Det svenskutvecklade affärsspel som haft absolut störst framgång är Finans som konstruerades av Martin Marte.......

Läs mer om Finans historia här >>

Det är ett utdrag från "Boken om Alga som är utgiven av Förlaget Fandrake AB, 2019

 

Här hittar du vår senaste design från 2021 på Finans